[PRE-ORDER] Carbon-Ti Freehub body CAMPY 11-12s

6,380,000₫
Tình trạng: Hết hàng
Mã sản phẩm: XHCKFWCA56TMN
Hãng sản xuất: CARBON - TI
Loại: Cối líp
Mua ngay

Carbon-Ti Freehub body CAMPY 11-12s

Bộ chuyển đổi bao gồm một freewheel MTB AL7075-T6 cho Campagnolo 11-12 speed.

Được cung cấp sẵn đã được lắp ráp sẵn để thay thế nhanh chóng, hoàn chỉnh với hai vòng bi, vòng đệm kín, bốn chốt.
Tương thích với các trung tâm X-Hub SP và SL Disc hoặc Road SP với 56 điểm tương tác (được bán sau tháng 9 năm 2017).
Nó không tương thích với các trung tâm X-Hub SP và SL Disc hoặc ROAD SP a SL có 28 điểm gắn kết (được bán cho đến tháng 9 năm 2017) hoặc với X-Hub MTB SL được sản xuất trước năm 2012 (với trục trong 15 mm).

Hãy chú ý trong trường hợp chuyển đổi từ trục có bánh xe tự do N3W hoặc Microspline (mà trục cụ thể kết thúc), cần phải mua riêng trục X-12 tương thích với nó (MÃ: XHMSLRCLX12N).
Sản xuất tại Ý

Trọng lượng: 53g

(*)English below:
 

Carbon-Ti Freehub body CAMPY 11-12s

Conversion Kit consists of a AL7075-T6 MTB freewheel for Campagnolo 11-12 speed.
Supplied pre-assembled for a quick replacement complete with two bearings, a lip seal, four pawls.
Compatible with X-Hub SP and SL Disc or Road SP hubs with 56 point of engagements (sold after September 2017).
It is not compatible with X-Hub SP and SL Disc or ROAD SP a SL hubs with 28 point of engagements (sold until September 2017) or with X-Hub MTB SL made before 2012 (with 15 mm internal axle).

Pay attention in case of conversion from hub with free wheel N3W or Microspline (to which the specific axle ends) it is necessary to buy separately the X-12 axle compatible with it (CODE: XHMSLRCLX12N).
Made in Italy.

Weight: 53g

56t-ratchet-ring-logo

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

Đăng ký để nhận bản tin